Vernieuwend onderwijs of denken in hokjes?

Elke dag beginnen met een uur sporten, geen huiswerk! Welk kind wil dat nu niet? Ik kan er een aantal namen van leerlingen bedenken die het niet willen, maar ook een grote groep die dit wel graag wil. Op een nieuwe VMBO school in Amsterdam Oost begint komend schooljaar een school met dit concept. De schooldag duurt van 9 tot 5, op school studeer je, maar daarna ben je dan ook vrij.

Onstuimige kinderen

Het initiatief voor deze school komt van Kimo Steenaart. Zij zag dat veel, met name jongens, niet hun draai konden vinden op school. Teveel stil zitten, te veel leren uit boeken, te veel projectgroepjes en praten over comptetenties, te weinig beweging en focus op competenties, te …. Heel veel dingen waardoor ze nieuwe school wilde oprichten, in de volksmond een school voor jongens. Of zoals Kimo Steenaart zegt “onstuimige kinderen”. Veel bewegen, studeren op school ipv thuis etc.  Dingen die aansluiten bij de belevingswereld van jongens.

Passend onderwijs

De discussie over het onderwerp “onderwijs gericht op jongens” is zeker niet nieuw. Op de basisschool is het al een item omdat daar voornamelijk vrouwelijke leerkrachten werken. Hierdoor schijnt er op een “vrouwelijke manier” te worden lesgegeven. Teveel stilzitten en teveel aandacht voor details en priegelwerk.

Deze school maakt onderscheid tussen onstuimig (jongen) en niet onstuimig (meisje). Maar er zijn ook scholen voor meerbegaafde leerlingen. Door meer uitdaging te geven wordt er meer geleerd en gepresteerd. In een klas is niet iedereen gelijk, dus er moet op meerdere niveaus lesgegeven worden. Soms op de inhoud, maar ook het leerproces is belangrijk. Er zijn leerlingen waarvoor het onderwijs op deze manier beter functioneert.

denken in hokjes, onstuimige kinderen, jongensschoolDe wereld is divers, gelukkig. Ook de leerlingen zijn divers. Er kan daarom nooit een onderwijssysteem zijn waarin ieder kind gelukkig is en zijn optimale leerontwikkeling krijgt. Tegenwoordig kunnen de onderwijsbehoeften wel beter in kaart worden gebracht en kan hier beter in gestuurd worden. Maar het is onmogelijk om elke leerling op maat te bedienen. Initiatieven voor andere scholen vind ik goed, maar pas op dat je je leerlingen niet teveel in hokjes gaat stoppen en gaat stigmatiseren!

https://www.volkskrant.nl/binnenland/een-onstuimig-kind-deze-school-zoekt-een-oplossing-voor-het-jongensprobleem~a4556028/