Samen gaan voor kwaliteit!

Een sensationele ontwikkeling op het Calvijncollege in Amsterdam. Van een zwakke school onder toezicht is de school veranderd in een school die ouders en leerlingen waarderen met een 8. Hoe kan dat? De leraren hebben op school meer de regie gekregen over de inhoud van hun werk. Hierdoor is het lerarenkorps gezamenlijk verantwoordelijk voor het invullen van de taakuren en extra taken. Leraren weten van elkaar waarvoor ze kiezen en waarom. Hierdoor ontstaat begrip en commitment voor elkaar en komt er duidelijkheid over het te volgen proces. In de Volkskrant stond 8/1/18 een interview met Jolanda Hoogewind en Mohamed el Jaouhari van het Calvijncollege.

 

Planmatig én samen

De manier waarop de taakuren en de lessen worden verdeeld sprak mij erg aan. Ik ben natuurlijk projectmatig ingesteld, maar het idee dat er al in mei wordt nagedacht met het hele docplanmatig, overlegententeam over dingen voor het volgend schooljaar voelt voor mij revolutionair.Ter voorbereiding maakt het  MT kaartjes waarop alle taken voor het volgend jaar zijn beschreven met een indicatie van het aantal uren. De leraren kunnen zelf ook taken aandragen met tijdsinvestering. Tijdens een studie tweedaags wordt naast het thema ook de verdeling van de lessen en de taken ingepland. Eerst de mentoren en daarna per vakgroep de lessen. Door een leerkracht meerdere lessen in hetzelfde jaar te geven blijft er tijd over voor andere dingen. Wie te veel kaartjes pakt (en in het ‘’rood’’ terecht komt), moet kiezen wat hij of zij gaat doen. Er ontstaat een discussie over het aantal uren die voor activiteiten beschikbaar zijn en de prioritering hierin. Er ontstaat ook een leercultuur want de docent kan aangeven welke nieuwe activiteit hij of zij wil doen. Dit verdeelproces moet wel goed worden begeleid want anders “pikken” de senioren de leuke taken en taken in.

Samen

Ik vind dit een mooi voorbeeld van een planmatige aanpak waarbij samen wordt gekeken en bepaald wat er op een school gebeurt. Omdat je samen taken hebt verdeeld en een prioriteit hebt aangebracht, kan je niet de schuld op iemand anders schuiven (de schoolleiding of je collega) als er iets niet gebeurt. Je weet waarom iets wel of niet gebeurt. Je weet wanneer het gebeurt en wie je kan aanspreken als je vragen hebt. Dit gezamenlijke proces maakt dat je er samen voor gaat om de kwaliteit van de school en het onderwijs te verbeteren.

En het werkt zoals je zie op de Calvijnschool in Amsterdam.

NB Jolanda Hoogewind en Mohamed el Jaouhari hebben ook een boek geschreven over het veranderingsproces op hun school. Een radslag in het onderwijs. (uitgeverij Phronese).Ik ga het snel lezen!

https://www.volkskrant.nl/binnenland/hoe-het-calvijn-college-misschien-wel-de-beste-school-van-nederland-werd~a4555699/