Rekentoets of rekenles?

Toen het nieuwe kabinetsbeleid bekend werd gemaakt half oktober 2017 stonden de kranten er vol mee: DE VERPLICHTE REKENTOETS IS NIET MEER! Een groot gejuich in onderwijsland! Immers, met een verplichte rekentoets voor VMBO en HAVO zou het slagingspercentage dramatisch dalen. Maar ja, als je de verplichte rekentoets schrapt, hoe stimuleer je de leerlingen om hun rekenvaardigheden op peil te houden?? Rekenles blijft nodig. Maar waar vind je rekendocenten in de onderwijswereld met zoveel tekorten!

Afgelopen jaren heb ik in opdracht van CITO de rekenopgaven gemaakt voor de rekentoetsen. Gekoppeld aan rekendoelen, niveau en actualiteit moest ik elke maand een flink aantal opgaven opleveren. Mijn bureau lag vol met krantenartikelen waarmee ik opgaven kon maken. Grafieken, tabellen en stroomdiagrammen over GFT, het weer, de economie …. Er zijn tal van mogelijkheden.

Maar ik heb ook rare vragen bedacht als “Hoeveel euro kan je smokkelen in een attachékoffertje?”

Op de bodem van dit koffertje passen precies 10 pakjes van € 500. Eén pakje bevat 100 biljetten van € 500. Simon vult het koffertje met deze pakjes bankbiljetten.

Hoeveel euro past er maximaal in deze koffer?

A   € 5 000                  (10 pakjes x 500 = 5 000       (hoogte en biljetten vergeten))
B   € 50 000                (100 pakjes x 500 = 50 000 (biljetten vergeten))
C   € 500 000              (10 pakjes x 100 biljetten x 500 = 500 000   (hoogte vergeten))
D   € 5 000 000           (10 x 10 = 100 pakjes; 100 pakjes x 100 biljetten x 500 = 5 000 000)

D

Aan de ene kant is deze opgave alleen interessant als je geld wilt smokkelen, maar ook het uitrekenen van inhoud en volume staan centraal.

De eisen waren streng. Niet te veel taal, meerkeuze vragen met logische alternatieve antwoorden. Als een leerling een denkfout maakte moest er een bepaald antwoord uitkomen. Je mocht niet willekeurig iets kiezen. Het goede of foute antwoord mocht ook niet te veel opvallen. De opgaven moesten gelijkwaardig zijn, het telde immers mee voor het examen, …..

Er zit heel veel tijd, menskracht en geld in de ontwikkeling van de rekentoets. En ik vind het jammer dat er geen toets meer is. Wel denk ik dat de scholen, naast de verplichte toets, ook extra geld hadden moeten krijgen om rekenonderwijs te geven. En dan niet alleen in de brugklas, maar in alle jaren gekoppeld aan rekenopgaven in de vakken die de leerling krijgt (economie, aardrijkskunde, natuurkunde, …..). Zoals de Volkskrant ook berekende had de overheid 7,5 miljoen uur aan rekenonderwijs kunnen geven als de toets niet was ontwikkeld.

Er gaan geruchten dat de ontwikkeling van de rekentoets 500 miljoen euro kostte (100 koffertjes). Stel dat een rekendocent 40 weken per jaar, 30 uur per week werkt voor €80.000. Hoeveel uur rekenonderwijs had er gegeven kunnen worden?

7,5 miljoen uur rekenonderwijs voor 1 miljoen leerlingen in het VO. Dit is niet 7,5 uur rekenonderwijs in hun hele schoolcarrière. Uitgaande van een klas van 25 leerlingen had de overheid met 500 miljoen euro ongeveer 1 uur rekenles per klas per leerjaar kunnen betalen NU NOG DE REKENDOCENTEN!