Programmeren verplicht?

Programmeren is het nieuwe lezen en schrijven. Een stelling die je de laatste tijd veel hoort. Hij heeft voor- en tegenstanders. Computers en hun taal kom je steeds meer in het dagelijks leven tegen. Daarom pleiten de voorstanders voor een verplicht vak programmeren op school. Met programmeren leer je logisch denken, zorgvuldig formuleren en logische volgordes bepalen.

Ik ben het eens met het feit dat het leren van programmeren nuttig is. Daarom geef ik ook de workshops Lego©robots voor de bibliotheek. De leerlingen maken kennis met robots, zien de voordelen, maar ook hun beperkingen. Je ziet de leerlingen nadenken over oplossingen wanneer ze hun robot een opdracht willen geven. Heel erg leuk om te zien, en zeker ook heel nuttig.

Maar waarom weer een VERPLICHT vak?

Leerlingen leren met rekenen en begrijpend lezen ook logisch leren nadenken, schematiseren en zorgvuldig formuleren. Ook door het maken van werkstukken, geven van presentaties, het maken van een PowerPointpresentatie wordt het zorgvuldig nadenken over logische volgordes gestimuleerd.

In de Volkskrant van 21 oktober schreef Ilona ook een column over dit onderwerp. Zij zag dat haar zoon de dubbele plaatjes van AH steeds op een andere manier sorteerde om makkelijker te kunnen ruilen. Zo leerde haar zoon spelenderwijs programmeren.

Op school worden al zoveel vakken aangeboden. Het volgen van een workshops Lego©robots is een leuk extra waarbij programmeervaardigheden op een andere manier worden gestimuleerd. Maar om dit nu weer verplicht te stellen?