P2P onderwijs

‘Peer to peer (P2P)’ onderwijswerkvormen zijn werkvormen waarbij studenten –en docenten- samen leren en elkaar onderwijzen. In het Engels betekent ‘peer’ gelijke.

Door te discussiëren met elkaar, elkaar lesstof uit te leggen en feedback te geven leren studenten effectiever. De lesstof wordt beter onthouden en vaardigheden en skills worden beter aangeleerd en toegepast. P2P werkvormen zijn goed toe te passen in de virtuele klas (VK) en in de flipped classroom.

 

Een paar voorbeelden

Try and convince – Een actieve werkvorm om je studenten tijdens het college actief te laten nadenken over de lesstof.

Tijdens je college beëindig je je uitleg met een meerkeuzevraag waarop de studenten (anoniem) moeten stemmen (A of B). De vraag is natuurlijk wel zo van te voren voorbereid, dat de uitslag ongeveer 50 – 50 is. Door de verschillende gezichtspunten is er grote verdeeldheid. De studenten moeten elkaar inhoudelijk gaan overtuigen van het goede antwoord. Hierdoor ontstaat er bij de studenten een beter begrip van de lesstof. Na een nieuwe stemming geeft je evt. alsnog extra uitleg of toelichting. In dit filmpje een mooi voorbeeld van deze werkvorm.

 

Rubric – Dé manier om P2P feedback te geven in de flipped classroom.

Objectieve feedback geven is lastig, zeker als het gaat om vaardigheden. Via een rubric wordt het gestructureerder. In de rubric staan vaardigheden beschreven in 4 positief geformuleerde gradaties. De inhoud van de rubric hangt o.a. af van het lesdoel en niveau van de studenten. Het maken vergt enige tijd en oefening.

Bij de start van de opdracht is de rubric bekend, De student beoordeelt na afloop zijn werk met de rubric, gevolgd door feedback aan een medestudent. De feedback wordt uitgewisseld en verwerkt. De docent geeft de eindbeoordeling. In dit filmpje wordt het principe van een rubric goed uitgelegd

 

Overleggen met denkhoeden[1] – een P2P overlegvorm in de VK

In een overleg gaat vaak veel tijd verloren met ‘welles–nietes’ discussies. De één ziet het altijd zonnig in, terwijl de ander overal haken en ogen ziet. Een manier om dit soort discussies te voorkomen, is om te overleggen in denkrondes. Tijdens een denkronde denken alle overlegpartners in dezelfde trant: objectief, emotioneel, creatief, positief kritisch, negatief kritisch, concluderend. Iedere denkronde wordt verbeeld door een denkhoed. Tijdens het overleg komen zo meerdere perspectieven op tafel waardoor er een nieuwe dimensie ontstaat binnen het leren samenwerken. Het vergt wel voorbereiding en oefening.

 

[1] Voor een uitgebreide beschrijving, E. de Bono, Thinking Hats; zie www.edwarddebono.com.

 

(http://www.dyhme.com/peer-peer-het-onderwijs/