Opleiding tot Basisleraar?

In de Volkskrant stond 7 november 2018 een advies van de Onderwijsraad om naast een opleiding tot basisarts ook een opleiding tot basisleraar te starten. De Onderwijsraad wil dat het hele opleidingstraject voor leraren en onderwijzers op de schop gaat. De kwaliteit moet omhoog en het vak moet aantrekkelijker worden. Het advies is om voortaan eerst een soort basisleraren op te leiden, die zich daarna pas specialiseren en dus ook veel makkelijker kunnen switchen gedurende hun loopbaan.

Het klonk mij wel sympathiek in de oren. Iedereen krijgt dezelfde didactische principes en je kan dan later in de opleiding de keuze maken of je in het VO of PO les wil geven. Je kan hiervoor verschillende stages gebruiken. Je kan dan ook later in je loopbaan makkelijker switchen. (al zie ik een leerkracht die lesgeeft bij de kleuters, nog geen wiskunde in 4 VMBO geven)

Dit kan niet …..

In de koffiekamer van de school waar ik nu werk gaf dit voorstel grote hilariteit. De opleiding tot kleuterjuf is immers al een groot aantal jaren weg, maar kleuters lesgeven is toch anders dan groep 8-ers. Maar ook lesgeven in het speciaal onderwijs vergt tot ook andere kwaliteiten dan docent van 6 VWO. Niets ten nadelen of voordelen van de verschillende docenten en onderwijssoorten maar het is overduidelijk dat je voor verschillende doelgroepen verschillende didactische vaardigheden nodig hebt. Veel dezelfde, maar ook veel verschillenden. Het is goed dat je de verschillende didactische vaardigheden leert maar je moet ze ook kunnen toepassen op je gekozen doelgroep. Als je ze op alle doelgroepen moet toepassen wordt de opleiding veel te lang en of te theoretisch.

Te lang?

Ik ben bang dat als er een opleiding tot basisleraar komt de opleiding te lang duurt en dat er potentiële leraren afhaken. Zeker als er ook nog op de verschillende gebieden stage gelopen moet worden. Jongens die stage bij de kleuters moeten lopen, is meestal ook niet een goed idee. Moet je voorstellen als een potentiële docent Duits bij de kleuters stage moet lopen. Maar ook andersom zie ik nog niet helemaal voor me. Een leerkracht groep 3 die stage moet lopen in het 5 VWO.

Zij-instromer

Voor zij-instromers is een groter stuk didactiek zeker belangrijk. In het VO is vaak de vakkennis ruim voldoende, maar hoe leg je kennis uit en koppel je dit met je klassenmanagement. Maar als je eerst een basisopleiding moet volgend, ben je deze potentiele leerkrachten mogelijk meteen kwijt. Zij-instromers zijn mensen die hun huidige baan opzeggen om leerkracht te worden. Ze zijn bereid om zich om te scholen, maar een lange opleiding misschien afschrikwekkend.

Improviseren

Leerkracht zijn is een veelzijdig vak met veel verschillende invalshoeken en theorieën. Helaas is er geen recept wat werkt of niet in een klas. Elke dag is anders en moet je weer je uiterste best doen om je leerlingen weer wat te leren. Een goede basis is fijn met verschillende didactische theorieën, inhoudelijke kennis over het vak/de vakken die je geeft, maar ook praktijkervaring. Je kan je nog zo goed voorbereiden, maar juist dan is de dag anders als gedacht. Het hangt dan van je improvisatievermogen af hoe je lessen dan verder verlopen. Dit kan je niet leren op school.