Nieuw Onderwijs Concept

Park en Dijk school Gouda

Vorige week ben ik op bezoek geweest bij de Park en Dijk school in Gouda, een school voor speciaal basisonderwijs. Ik was er al een keer geweest voor het geven van een LEGO©robotworkshop en toen viel de andere manier van lesgeven mij al op. Ik heb de stoute schoenen aangetrokken en Hans Compagne (de directeur) gemaild met de vraag voor een bezoek. Ik werd allerhartelijkst ontvangen en kreeg een heel enthousiast en helder verhaal.

“Plezier in leren terugvinden”

De leerling die op school komt heeft meestal al een heel verleden. Hij of zij moet eerst het plezier in het leren terugvinden. De leerling komt in zijn eigen stamgroep, een groep met allemaal leeftijdsgenoten. Hier worden een aantal klassikale vakken gegeven zoals godsdienst, verkeer, SEO etc.. In de stamgroep leren de leerlingen met elkaar omgaan volgens bepaalde regels. Er moet een groepsgevoel in de groep ontstaan. Voor de andere vakken zijn in de school overal instructieplekken en werkplekken ingericht.

Instructieplekken

De instructieplekken zijn voor voor de basisvakken rekenen, lezen en spelling. Hier krijgen de kinderen instructie op hun eigen niveau. Ze zijn hierop ook ingedeeld. Het kan dus voorkomen dat er een leerling uit groep 8 samen les krijgt met 1 uit groep 5. Vaak worden zaken als logopedie, extra SEO les e.d. ook in deze uren gepland.

Werkplekken

De werkplekken zijn voor alle andere vakken. De leerlingen mogen zelf voor een werkplek intekenen. Het gaat hierom vakken als natuur (met echte dieren in de klas!), theater, restaurant (met echte keuken en restaurant), kunst, toegepaste rekenopdrachten (meten, inrichten van huis, …), toegepaste taalopdrachten (poëzie, social media, ..), techniek, engels, gym, …..

Teveel om op te noemen. De leerlingen mogen zelf kiezen waar ze gaan werken. Ze maken de dag ervoor hun programma. Ze kiezen een eigen onderzoeksvraag en gaan aan de slag (ontdekkend leren) De vraag wordt opgeschreven, evenals de manier van onderzoeken en uiteindelijk het resultaat. Dit wordt nu nog opgeschreven in een mapje, maar er is een ontwikkeling gaande voor digitale portfolio’s. Het niveau van de onderzoeksvraag wordt vastgesteld samen met de leerkracht (Ontwikkelen van talenten, zelfstandigheid, eigenaarschap).

Elke leerkracht heeft minimaal 1 specialisatie en geeft dit vak. Soms zijn het losse lessen, soms een lessencyclus. Er worden geen methodes gebruikt, maar er wordt gewerkt met kerndoelen en leerdoelen voor de kinderen. Immers de kerndoelen staan vast, maar niet wanneer je die gehaald moet hebben.

Organisatie

Deze manier van lesgeven vergt een enorme organisatie, maar de Park en Dijk school is hier goed in geslaagd. Er wordt bijgehouden of de kinderen voldoende gevarieerd kiezen en of de leerlingen alle leerdoelen bereiken. De onderbouw heeft minder uur werk- en instructieplek dan de bovenbouw. Om de 3 kwartier wordt er van plek gewisseld en volgt de leerlingen een andere les, en heeft de leerkracht een andere groep leerlingen (vergl. een middelbare school). Soms willen leerlingen hun onderzoek presenteren, daar moet ruimte voor zijn.

Complimenten

Ik was erg onder de indruk en het leek mij erg leuk om zo, zonder boeken, met alleen de kerndoelen, les te geven. In de klas zijn natuurlijk veel niveauverschillen, maar je hebt wel heel gemotiveerde leerlingen die zelf hebben gekozen wat ze gaan doen. Ze hebben zeker het plezier in school teruggekregen.

Een nieuw onderwijsconcept dat prima past binnen de huidige onderwijskundige ontwikkelingen en past bij de leerlingen van de school!

https://www.d4w.nl/parkendijk/home/