Meten is weten?

Gisteren was er een interessant programma op tv over het nut van toetsen in het onderwijs (NPO). Je gaat wel over het nut van toetsen nadenken. Waarom neem je een toets af? Wat wil je METEN en wat wil je WETEN?

Door het afnemen van een toets wilt je WETEN of je leerling de leerstof heeft begrepen. De kwaliteit van de toets moet dan ook zodanig zijn dat je dit ook daadwerkelijk kan METEN. Maar moet je persé een cijfer geven voor de toets of is een beoordeling van de leraar voldoende?

toetsen, Voorbeeld

In de uitzending was een voorbeeld van een leraar die leerdoelen formuleerden van de lesstof.  Als de leerling dacht dat hij 1 of meerdere leerdoelen wist, werd hij hierover bevraagd of kreeg een opdracht om het te bewijzen. Als de leerling toch niet voldoende wist kon hij het op een later moment inhalen. Op deze manier werd er breder gekeken of de lesstof werd beheerst. In een toets worden de leerdoelen vaak beperkt getoetst of sommigen helemaal niet.
Of een ander voorbeeld: wel in de klas een zelfde toets afnemen, maar die individueel met de leerling nabespreken. De leraar beslist of het geleerde voldoende wordt beheerst en de leerling naar de volgende klas kan. Er worden geen cijfers gegeven.

Doel van cijfers geven

Want wat is het doel van cijfers geven? Met een cijfer kan je aangeven of de leerling de lesstof beheerst of waar hij of zij staat t.o.v. de andere leerlingen. Maar vandaag de dag worden de cijfers van leerlingen of de CITO-resultaten ook gebruikt om de kwaliteit van de school te bepalen. Hoeveel leerlingen gaan er naar het VWO? Wat is het slagingspercentage?
Is het toetsen dan nog objectief of wordt er toegewerkt naar zo’n hoog mogelijke resultaat i.p.v. beheersen van de lesstof. Meer lezen, rekenen en taal geven (scoort beter bij CITO resultaten) en andere vakken daardoor minder aandacht geven (zaakvakken, muziek, gym, …). Is dat de bedoeling? Nee toch?

Verantwoordelijkheid bij de leerling

Je wilt de voortgang van je leerlingen meten in hun leerproces. Daarom geef je een toets of heb je een andere manier om hier naar te kijken Hoe ontwikkelt de leerling zich, heeft hij de lesstof begrepen, kan hij het toepassen, … Ook wil je de leerling zelf  meer verantwoordelijk maken voor z’n leerproces. Dit kan goed gecombineerd worden met elkaar. Het is wel noodzakelijk dat scholen niet worden afgerekend op de hoogte van de cijfers maar om het leereffect bij de leerlingen. Hiervoor moet nog wel veel veranderen.

https://www.npo.nl/tussen-meten-en-weten/KN_1694686