GOED OPGELEID!

Is een archeoloog nu laag- of hoogopgeleid? Of een glazenwasser? De één werkt in de grond en de ander hoog in de lucht. De één heeft een wat langere opleiding gehad dan de ander, maar beide mensen hebben een opleiding gehad in hun eigen vakgebied en zijn bekwaam hierin.

 

Krant

In de krant zie je regelmatig discussies over hoe mensen met een mbo-diploma nu genoemd moeten worden. Laagopgeleid, kort opgeleid, vakinhoudelijk opgeleid. Ik weet niet welke termen er allemaal langskomen en welke uitzonderingen er zijn bij welke termen. 22 augustus in de Volkskrant ging het hier alweer over en werd uitgelegd dat het ministerie met zijn ambtelijke taal mooie vage omschrijvingen kon gebruiken om juiste aanduidingen gebruiken. Journalisten, mensen van het CBS etc. hebben daar wat meer problemen mee omdat zij vaak 1 term nodig hebben om duidelijk te maken wat zij bedoelen. Het is een discussie waar je niet uitkomt. Er zijn zoveel opleidingen en beroepsgroepen dat bij elke term of uitdrukking een uitzondering op de regel te vinden is.

Historie

E.e.a. is historisch ook zo gegroeid. Het was vroeger bijzonder als je naar de HBS (of het gym) kon en daarna ging studeren. Het was iets voor rijke mensen. Hierdoor was het speciaal en een soort droomwens/ideaal geworden om dit ook te kunnen of te mogen. Als je mocht doorleren was je speciaal. Je kwam verder in de wereld en kon veel geld verdienen. Als er geen geld was, of er was geen traditie met doorleren ging je in de leer bij een vakman, werken of naar de school waar vader ook was geweest. Door de jaren 60 waarin iedereen gelijke kansen (en recht op) op onderwijs kreeg, kregen meer mensen de mogelijkheid om door te leren en deze droomwens te vervullen.  Langzamerhand werd het normaal om door te leren en tot je 18e naar school te gaan. Hierdoor ontstonden er ook verschillende opleidingen die korter of langer duurden en die opleiden tot een vak of meer algemeen vormend waren (universitaire opleidingen).

Hoe nu verder?

Het is allemaal uit te leggen en te begrijpen hoe het historisch zit en hoe de naamgeving van de studenten is ontstaan. Er bestaat een gewoonte om mensen in te delen in hokjes. Het is nodig om inzicht te krijgen in bepaalde ontwikkelingen en gevolgen van (overheids)maatregelen. Heel normaal voor instellingen als zij willen kijken welke gevolgen maatregelen hebben. Hierdoor moet je hokjes maken en namen geven. Hierdoor krijg je (soms) stigmatiserende namen.

In een artikel over opleidingen kan je gewoon schrijven over studenten en elke opleiding op zijn waarde schatten. Het helpt al als alle studenten elkaars opleiding op waarde schatten en erkennen dat alle opleidingen nuttig en zinvol zijn.

Misschien moeten we alle studenten gewoon GOED OPGELEIDE mensen noemen. Waarom zou je onderscheid maken? Alle opleidingen zijn toch goed?