Privacy verklaring

gevestigd aan Joubertstraat 126, 2806 GJ Gouda, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Doordat u gebruik maakt van de diensten van JS Raad Projectbureau en/of omdat u deze zelf heeft verstrekt worden uw gegevens opgeslagen en verwerkt. JS Raad Projectbureau verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Het afhandelen van uw betaling
  • Het verwerken van persoonsgegevens waartoe JS Raad Projectbureau wettelijk verplicht is zoals de gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.
  • Het analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

 

Als eigenaar ben ik verantwoordelijk voor de diensten en activiteiten van JS Raad Projectbureau. Door de inwerkingtreding van de AVG in mei 2018 ben ik verplicht om vast te leggen hoe ik met uw persoonsgegevens om ga. Dit heb ik voor u beschreven in deze Privacyverklaring. Als er iets niet duidelijk is, neem dan alstublieft contact met mij op. Evenals u vindt dat ik niet goed om ga met uw persoonlijke gegevens.

Mijn contactgegevens staan op mijn website.  Hier staat mijn emailadres, postadres en telefoonnummer. Deze gegevens staan ook onderaan deze Privacyverklaring.

U kunt ook altijd uw gegevens inzien en aangeven of deze gewijzigd of verwijderd moeten worden. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Jacqueline Raad, eigenaar van JS Raad Projectbureau

 

Offreren, dienstverlening en facturering

Voor het offreren, mijn dienstverlening en de betaling geldt hetgeen dat staat in mijn Algemene Voorwaarden. In artikel 8, 17 en 18 staan bepalingen opgenomen over Eigendomsvoorbehoud, Geheimhouding en Intellectueel eigendom en auteursrechten.

Voor het maken van een offerte gebruik ik uw contactgegevens en eventuele gegevens die u heeft verstrekt om een passende offerte te maken.  Mocht na het maken van de offerte NIET wordt overgegaan tot opdrachtverlening dan bewaar ik deze offerte nog 2 jaar. Mijn digitale dossier met Offertes worden bewaard op mijn computer en als back-up opslag in de Cloud. Beiden zijn beveiligd met een wachtwoord.

Mocht na het maken van de offerte WEL verder gegaan worden tot opdrachtverlening. vraag ik u om in te stemmen met mijn Algemene Voorwaarden. Kort samengevat betekent dit dat:

Tijdens het uitvoeren van een opdracht blijven alle op te leveren producten eigendom van mij totdat de opdracht is afgerond en de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Mijn digitale dossiers met Opdrachten en Onderzoeken worden bewaard op mijn computer en als back-up opslag in de Cloud. Beiden zijn beveiligd met een wachtwoord. Deze gegevens worden 8 jaar bewaard.

Indien gewerkt wordt met persoonlijke gegevens of andere vertrouwelijke gegevens, bijvoorbeeld gegevens van leerlingen, worden deze gegevens maximaal 5 jaar bewaard na het beëindigen van de opdracht om eventuele vragen over het onderzoek te kunnen beantwoorden of te kunnen voldoen aan mogelijke wettelijke bepalingen of een rechterlijke uitspraak.

Ik behoud mijn rechten en bevoegdheden die mij toekomen op grond van de Auteurswet. Alle modellen, technieken, instrumenten en mogelijke software die gebruikt worden voor het uitvoeren van de opdracht zijn en blijven eigendom van mij. Zonder mijn toestemming mag de opdrachtgever dit niet verspreiden.

Na het uitvoeren van een opdracht mag ik mijn (toegenomen) kennis voor andere doeleinden gebruiken, inclusief het publiceren op internet. Hierbij worden er geen vertrouwelijke informatie uit de opdracht gepubliceerd.

Facturering

Uw contactgegevens en rekeningnummer voor de facturering zijn opgeslagen op mijn computer. Mijn administratie staat op mijn computer en als back-up opslag in de Cloud. Beiden zijn beveiligd met een wachtwoord.

Uw factuur wordt gemaild via een beveiligd emailprogramma. De bewaartijd van de facturen en de bijbehorende gegevens worden gewaard volgens regels van de Belastingdienst

Bewaartermijn van de persoonsgegevens

Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Website

Omdat u mijn website bezoekt, moet ik u, volgens de AVG, informeren hoe ik omga met uw persoonlijke gegevens die ik via mijn website van u krijg. Ik ga zorgvuldig om met de gegevens die u op mijn website achterlaat. Deze worden alleen gebruikt om de website goed te laten functioneren (cookies en Google Analytics). De gegevens worden verzonden via een veilige verbinding (SSL-certificaat).

Uw gegevens worden niet voor andere dingen gebruikt en niet aan anderen gegeven, tenzij u daar expliciet toestemming voor hebt gegeven, of ik daartoe verplicht ben door wet- of regelgeving. In dat laatste geval doe ik mijn best u hierover tijdig te informeren.

Google Analytics

Voor mijn website gebruik ik Google Analytics om te zien welke pagina’s van mijn website vooral worden bezocht, en via welke weg de bezoekers mijn website hebben gevonden. Ook kan ik zien via welke zoektermen de bezoekers mijn website hebben gevonden.

Ik heb een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google Analytics en alle privacy opties zo veilig en anoniem mogelijk ingesteld, volgens de aanwijzingen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Zo sta ik Google niet toe om de gegevens te delen met adverteerders of andere Google-diensten. Google Analytics registreert gemaskeerd uw IP-adres en geanonimiseerd het type browser en apparaat (mobiel, computer etc.). De Google Analytics gegevens van mijn website kunnen alleen worden gezien door mijzelf

Cookies

Mijn website gebruikt alleen technische en functionele cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren werkt. Ik gebruik geen cookies waarvoor persoonlijke gegevens nodig zijn.

U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Proclaimer

U mag ervan uitgaan dat de informatie die u op deze website tegenkomt, juist is. Daar ben ik zelf verantwoordelijk voor.
Vindt u dat sommige dingen niet kloppen? Neem dan even contact op, dan kijken we hoe e.e.a. kan worden aangepast.

Auteursrecht website

Zolang het niet voor eigen commerciële doelen is, mag u zonder voorafgaande toestemming (delen van) teksten gebruiken van mijn website. Voorwaarde is wel dat u daarbij de bron vermeldt.

Het is niet toegestaan om afbeeldingen e.d., zonder dat eerst te vragen, te downloaden, te kopiëren of op een andere manier te gebruiken. Delen via Social media mag wel, op voorwaarde dat u verwijst naar de pagina op mijn website waar u de afbeelding vandaan hebt.